Nyheder

Nyt fra bestyrelsen

30. juni 2020
 
 
Der er nu fastsat en ny dato for generalforsamlingen i Ulsted Grundejerforening.
 
Det bliver lørdag den 26. september på Fur Færgekro!
 
Der vil blive udsendt dagsorden mm. efter sommeren og efter gældende regler.
 
Lige nu er tiden, hvor der bliver udsendt kontingentopkrævninger til foreningen. Hvis man ikke allerede er tilmeldt betalingsservice, vil vi opfordre til, at man bliver det. De nødvendige oplysninger står på indbetalingskortet.

Information fra bestyrelsen

15. maj 2020

 

Aflysning af generalforsamlingen d. 25. maj 2020

Bestyrelsen har besluttet at aflyse generalforsamlingen i Ulsted Grundejerforening, som var berammet til den 25. maj 2020.

Baggrunden er den nuværende situation med forsamlingsforbud og usikkerhed om, hvad der kommer til at gælde på sigt.

Bestyrelsen forventer at kunne indkalde til en ny generalforsamling efter sommeren, når det er forsvarligt og lovligt.

 

Kontingent 2020

Normalt bliver kontingentet til Ulsted Grundejerforening opkrævet, efter det er blevet godkendt på generalforsamlingen.

Men da generalforsamlingen er udsat på grund af Coronakrisen, vil kontingentet i år blive
opkrævet før generalforsamlingen. Det vil blive betragtet som et acontobeløb. Opkrævningen
bliver udsendt den 20. juni med betalingsfrist den 20 juli.
Som det fremgår af vedhæftede regnskab 2019 og budget 2020 (klik HER), så er det bestyrelsens forslag, at kontingentet er uændret 300 kr. for 2020. Det skal så efterfølgende godkendes på generalforsamlingen.
Skulle kontingentstørrelsen ikke blive godkendt, kan det reguleres i kontingentet for 2021.

Information om fibernet

6. april 2020

 

Der har været forespurgt fra nogle af foreningens medlemmer, om bestyrelsen vil forhandle en foreningsrabat med OpenNet udbyderne. Det er bestyrelsen enige om, at vi ikke vil. Dels ligger det udenfor foreningens formål, og dels stiller OpenNet den enkelte kunde noget stærkere, da man ikke er bundet af kun en udbyder. 

Ønsker du fibernet i dit hus, kan det give god mening at høre om andre, som måske har fået et godt tilbud. Jørgen Bylod har påtaget sig (uafhængig af bestyrelsen) at samle og dele erfaringer fra foreningens medlemmer. Så har du fået et godt tilbud, eller vil du gerne høre om andre har, så send en mail til ijbylod@gmail.com

Ny info om fibernet i Ulsted

26. marts 2020

 

Eniig begynder nedlægning af lyslederkabler i Ulsted området i løbet af få dage, og de har d.d. informeret os om, at OpenNet udbyderne nu er informeret om, at der vil blive adgang til fibernet på alle adresser i Ulsted sommerhusområdet.
Eniig vil selvfølgelig gerne lægge kabler ind når de alligevel har mandskab og udstyr i området, men hvis du er interesseret i at få adgang, kan du bestille, hvornår du vil. Hvis installationen ikke laves mens Eniig er i området, vil ”leveringstiden” typisk være 3 uger fra ordre.
Se mere om indholdsudbydere og praktiske forhold i tidligere informationsskrivelse, som ligger på foreningens hjemmeside http://www.ulsted-grundejerforening.dk/ under punktet information/nyheder.

Nyhedsbrev om fiberkabler

19. februar 2020

 

Omkring 1. april starter Eniig Fiber med at lægge fiberkabler i vores sommerhusområde. Det falder nogenlunde sammen med sæsonstart (Påske), så vi vil muligvis opleve få trafikale gener i april – maj. 

Eniig Fiber lægger kabler i rabatten på Ulstedvej, men på foreningens veje vil kablet blive lagt i midterrabatten, overalt hvor det er muligt. Vi har valgt denne løsning, da alternativet – nedgravning i rabatten – betyder at træer og buske i rabatten skulle fjerne med rødder. En uoverkommelig opgave – med kort frist.
Vi forventer ikke, at der bliver gravet i køresporet. Hvor køresporet skal krydses, sker det ved, at man skyder kablet under køresporet.
For os grundejere vil generne begrænse sig til veje, som måske ikke er så pæne i sommer, men som hurtigt vil retablere sig, samt maskiner og folk på vejene i et par måneder.
Eniig Fiber fører kablet frem til skel på hver eneste matrikel. Hvor det er muligt, vil kablet blive ført til skel – mellem to nabogrunde og vejen – så to nabogrunde har fælles tilslutningssted. Det vil som udgangspunkt ikke have nogen praktisk betydning for jer, men hvis I vælger at få lagt fiber ind i jeres hus, vil der skulle graves på grunden fra tilslutningsstedet til huset.
Så langt er det uden omkostninger for os grundejere.

Til jer som ønsker fibernet i huset:
Hvis du ønsker at tage imod tilbuddet om fibernet i dit sommerhus, er der tre trin, du skal igennem.

1:

Du vælger den pakke, der passer til dig og dine behov. Du kan vælge frit blandt følgende udbydere: 

Altibox, Hiper, TDC Erhverv, Telenor, WAOO og YouSee (der kommer sandsynligvis flere med tiden)

Du kan ringe til dem og få en snak, om de muligheder de har, eller du kan se, hvad de har af muligheder og priser på deres hjemmeside. Muligheder i denne sammenhæng betyder, hvor meget data du har brug for, og om du skal have TV kanaler m.m.

2:
Den udbyder du vælger, sørger for at der bliver gravet kabel ned fra skel til huset. De fører kablet gennem væggen, og monterer en fiberbox inde i huset. Prisen for dette kan variere, men vil typisk ligge i størrelsesordenen 0 – 500 kr. (mulige kampagnerabatter). Har du særlige ønsker, kan prisen blive højere. (Bemærk: Denne pris er fra Eniig, og altså ikke et tilsagn fra Grundejerforeningens side). Der vil typisk være krav om, at der er nogen i huset, når dette arbejde udføres.

3:
Den udbyder du har valgt, sender dig en router, som du forbinder til fiberboxen, og du er kørende. De fleste udbydere tilbyder hjælp til installation og opstart.
Hvis du ringer til, eller søger på udbydernes hjemmeside, vil du pt. få at vide, at du ikke kan få fibernet på adressen på Ulsted. Når Eniig er færdige med kabelnedlægningen, sender de alle vores adresser til udbyderne, og så kan du komme i gang. Vi forventer, at der kan bestilles fra primo juni 2020.


Med venlig hilsen bestyrelsen Ulsted Grundejerforening

NB: På foreningens vegne er det Jørgen Bylod fra bestyrelsen, der har kontakten til ENIIG og som følger arbejdet med nedlægning af fiber i området.